Friday, July 9, 2010

RENUNGAN

ÎŽóÇyèø9$#ur
ÇÊÈ
¨bÎ)
z|¡SM}$#
Å"s9
AŽô£äz
ÇËÈ
žwÎ)
tûïÏ%©!$#
(#qãZtB#uä
(#qè=ÏJtãur
ÏM»ys΢Á9$#
(#öq|¹#uqs?ur
Èd,ysø9$$Î/
(#öq|¹#uqs?ur
ÎŽö9¢Á9$$Î/
ÇÌÈ

1. Demi Masa!

2. Sesungguhnya manusia itu Dalam kerugian -

3. kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan Dengan kebenaran serta berpesan-pesan Dengan sabar.


 

BACA, FAHAM, TELITI DAN RENUNGILAH AYAT INI.

RENUNGAN

ÎŽóÇyèø9$#ur
ÇÊÈ
¨bÎ)
z|¡SM}$#
Å"s9
AŽô£äz
ÇËÈ
žwÎ)
tûïÏ%©!$#
(#qãZtB#uä
(#qè=ÏJtãur
ÏM»ys΢Á9$#
(#öq|¹#uqs?ur
Èd,ysø9$$Î/
(#öq|¹#uqs?ur
ÎŽö9¢Á9$$Î/
ÇÌÈ

1. Demi Masa!

2. Sesungguhnya manusia itu Dalam kerugian -

3. kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan Dengan kebenaran serta berpesan-pesan Dengan sabar.


 

BACA, FAHAM, TELITI DAN RENUNGILAH AYAT INI.

Tuesday, June 29, 2010

KEMARAHAN AGAMA (1)

Bukanlah yang menjadi kemarahan agama itu kepada tubuh atau diri kebendaan dunia tetapi apa yang dimarahi itu ialah pengantungan hati dan nafsu engkau kepada permainan olok-olok kebendaan dan penipuan dunia hingga menyebabkan hati engkau berselaput dan terkatup dari menyedari Allah dan dari musyahadah Allah s.w.t. Dan dengan sebab itu lupa dan lalailah engkau daripada tanggungjawab sebagai hamba Allah Taala (ubudiyyah)yang hidup di muka bumi kurniaan Allah ini. samb......

Saturday, June 19, 2010

Bingkisan Istimewa untuk Saudariku Agar Bersegera Meninggalkan Nasyid “Islami” (2)


Kesimpulannya, Apakah Ada Nasyid Islami?

Tentang masalah ini, Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, "Penyebutan dengan nama ini sama sekali tidak benar. Itu merupakan penamaan baru. Di seluruh kitab para salaf ataupun pernyataan para ulama tidak ada nama nasyid Islami. Yang ada, bahwa orang-orang sufi menciptakan lagu-lagu yang dianggap sebagai agama, atau yang disebut dengan sebutan as-sama'."

Dari penjelasan Syaikh Shalih Al Fauzan di atas, jelaslah bahwa nasyid bukanlah ajaran Islam dan tidak boleh dinisbatkan kepada Islam. Seandainya nasyid merupakan bagian dari Islam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat tentu akan berlomba-lomba mengamalkannya. Akan tetapi, adakah atsar yang menceritakan bahwa mereka radhiyallahu 'anhum mendendangkan nasyid?

Wednesday, May 19, 2010

إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu". (At-Thalaq:3)

Friday, April 2, 2010

Visi & Misi

 


 

VISI
Melahirkan insan soleh di Malaysia melalui pendidikan pra sekolah sebagai elemen terpenting

MISI
Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan serta kuantiti PASTI di Malaysia bagi menjadikan PASTI pilihan utama kepada masyarakat yang cintakan pendidikan Islam.

OBJEKTIF

  1. Menyediakan proses pendidikan awal yang berorientasikan sistem pendidikan Islam ke arah melahirkan anak yang soleh, berilmu dan beramal.
  2. Mendidik jiwa dan akal kanak-kanak dengan didikan Islam bersumberkan ajaran Al-Quran dan Hadis.
  3. Membimbing kanak-kanak supaya menghayati ibadah, akhlak dan cenderong melakukan makruf serta meninggalkan mungkar.
  4. Melatih kanak-kanak membaca, menghafaz dan menghayati Al-Quran , doa dan zikir.
  5. Memberi pengetahuan kepada kanak-kanak asas-asas bahasa, matematik dan komunikasi ke arah kebolehan membaca, mengira, menulis dan menghafal. 


Warna :

Putih
melambangkan kesucian Islam itu sendiri dan fitrah anak-anak di alamnya yang suci, putih, bersih dan sedia dicernakan mengikut fitrah Islam itu sendiri.
 
Hijau melambangkan kesuburan di mana setiap benih itu perlu kepada baja dan perhatian lain yang penuh dalam menghasilkan tunas-tunas yang sihat dan InsyaAllah akan menghasilkan pula pohon-pohon yang subur lagi bermanfaat. Begitulah juga dimaksudkan kepada Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) dalam usaha menghasilkan insan-insan yang bertaqwa, berdisplin serta mujahid-mujahid yang benar.
 
Kesimpulan warna hijau putih melambangkan organisasi Parti Islam Se-Malaysia (PAS) 

Kurikulum


 

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
 
FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam bedasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara kearah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.
 
FALSAFAH PENDIDIKAN PASTI

Pendidikan PASTI merupakan satu usaha bersepadu dan berterusan ke arah melahirkan generasi tunas Islam yang unggul dari aspek sahsiah, keilmuan dan amalan-amalan yang bertunjangkan kepada Islam, Iman dan Ihsan. Mengambil kira potensi dan bakat yang sedia ada, pendidikan PASTI berusaha mengembangkan kemahiran kognitif, psikomotor, bahasa sosio emosi dan sosial selain kepelbagaian bakat serta kecerdasan yang sedia terpupuk di dalam diri tunas Islam. Usaha-usaha PASTI menerusi pembentukan peribadi unggul ini bertujuan mempersiapkan diri mereka menjadi warga yang cintakan negara serta berpegang teguh dan mengamalkan cara hidup Islam dalam kehidupan seharian supaya diredhai oleh Allah Swt. di dunia dan di akhirat.
 

Mukadimah

Kurikulum Pusat Asuhan Tunas-Tunas Islam (PASTI) merupakan suatu kurikulum prasekolah ynag dibina khusus khusus untuk pengajian kanak-kanak berumur 5-6 tahun berdasarkan falsafah Pendidikan Negara (FPN), Falsafah Pendidikan Islam (FPI) dan Falsafah Pendidikan PASTI (FPP) yang melibatkan anak-anak PASTI dan guru (mualumah).

Kandungan dan Fungsi Kurikulum PASTI

Kurikulum PASTI adalah megikut susunan kandungan yang diajar secara tersusun dan sistematik bagi memenuhi serta mencapai matlamat Tarbiyyah Islamiyyah. Pada dasarnya kurikulum ini adalah pancaran kosep Insaniyyah dari Manhaj Al-Hayah Al-Rabbani yang berpaksikan Iman, Islam dan Ihsan. Fungsinya ialah bagi mengawal dan memelihara fitrah manusia supaya potensi-potensi rohaniah, aqilah dan jasmaniyah tidak dirosakkan oleh pengaruh alam sekeliling yang merendahkan kualiti iman manusia. Selain itu, kurikulum PASTI juga berfungsi untuk memperkembangkan fitrah serta potensi-potensi kemanusiaan selaras dengan kehendak matlamat Pendidikan Islam.

Rujukan Kurikulum PASTI

Rujukan kurikulum PASTI ialah Al-Quran, Sirah Rasul, Surah Sahabat r.a dan Sejarah Peradaban serta Tamadun Islam. Kesemua rujukan mengutarakan kepentingan kepada pengajaran Tauhid, Fiqh, Akhlaq dan Surah di samping pengajian bahasa-bahasa, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia and riadah.

  

BIDANG PENGAJIAN

  

UNSUR TARBIYAH

BIDANG ILMU

KOMPONEN MATAPELAJARAN

  

 Penekanan 5 unsur Tarbiyah :
 1. Tarbiyah Imaniyyah (Aqidah)
 2. Tarbiyah Ruhiyyah (Ruh)
 3. Tarbiyah Khuluqiah (Akhlak)
 4. Tarbiyah Aqliah (Intelek)
 5. Tarbiyah Jasadiah (Jasmani)

 Merangkumi 4 bidang ilmu :
 1. Ilmu Fardhu Ain
 2. Ilmu Fardhu Kifayah
 3. Ilmu Alat
 4. Sumber Ilmu
 

 Merangkumi :
  1. Bahasa Melayu
  2. Bahasa Inggeris
  3. Bahasa Arab
  4. Jawi
  5. Matematik
  6. Sains Sosial & Pembangunan Insan
  7. Al Quran
  8. Peribadi Muslim
  9. Pra Penulisan
 10. Pengenalan Asas Komputer

SISTEM PERSEKOLAHAN

Umur : PASTI menerima kanak-kanak yang berumur 4, 5 dan 6 tahun.
Masa belajar : Mesti mencukupi tiga jam termasuk waktu rehat

Hari Persekolahan : Sama seperti hari persekolahan biasa (Ahad – Khamis / Isnin – Jumaat).

Cuti Am dan Cuti Peristiwa

Cuti am dan cuti kelepasan berdasarkan takwim Kerajaan Pusat dan Negeri. Di samping itu, PASTI berhak mengambil 5 hari Cuti Peristiwa dalam setahun (contohnya cuti sehari selepas Sukan atau Lawatan) dengan dimaklumkan terlebih dahulu kepada ibubapa pelajar.

Pakaian Rasmi

a) Lelaki :

Seluar dan Baju Melayu berwarna hijau muda berserta kopiah hijau-putih dan berlencana

b) Perempuan :

Jubah atau jubah mini berseluar berwarna hijau muda dan berkain tudung putih bulat serta berlencana

Had Maksima bilangan murid

Bilangan murid mestilah tidak melebihi 25 orang bagi seorang guru.
 
SISTEM PENILAIAN

Peperiksaan akan diadakan 2 kali dalam setahun iaitu :
a) Peperiksaan bagi semester 1 : (Mei atau Jun)
b) Peperiksaan bagi semester 2 : Oktober

Pemarkahan dibuat berdasarkan Ujian Rujukan Kriteria (URK)

Saturday, March 13, 2010

SOLAT

MUSLIMIN DAN MUSLIMAT,

LELAKI ISLAM DAN PEREMPUAN ISLAM


 

DIRIKANLAH


 

SOLAT

Friday, January 15, 2010

Perlaksanaan Fungsi masjid sebagai Pusat Pengajaran dan Pembelajaran

Mohd Faizal bin Othman

Unit Pengajian Am

Kolej Komuniti Kepala Batas

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

No.87, Lorong Bertam Indah 1,

Taman Bertam Indah,

13200 Kepala Batas, Seberang Perai.

Tel: 04-5755930, Fax : 04-5759300

h/p :019-5962510

mdfaizaloth@gmail.com


 


 

ABSTRAK


 

Masjid merupakan satu institusi yang unggul dalam pembangunan ummah dan rumah Allah yang suci yang mempunyai taraf dan kedudukan paling istimewa di sisi Allah S.W.T. dan Rasul-Nya, bukan sahaja berfungsi sebagai pusat ibadat atau tempat solat tetapi sebagai pusat pembinaan dan pembangunan ummah yang meliputi pusat pengembangan ilmu dan penyebaran dakwah Islamiah, di samping menjadi pusat kebajikan dan perpaduan umat Islam setempat. Terdapat dua bidang didalam pengurusan masjid. Yang pertama dipanggil pengurusan fizikal masjid supaya ianya terperlihara dan bermanfaat kepada semua dan kedua ialah pengurusan fungsi masjid yang mana ianya meliputi pendidikan dan pembangunan ummah dalam semua aspek, akhirat dan dunia. Umum mengetahui peranan dan fungsi masjid tetapi usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagaimana mestinya memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang tinggi supaya ianya menjadi nyata. Pengurusan yang mantap merupakan prasyarat mutlak memperkasakan masjid sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran. Mengambilkira aspek-aspek ini, kertas kerja ini akan membicarakan usaha-usaha untuk merealisasikan fungsi-fungsi masjid sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran yang terunggul dalam pembangunan ummah.

Monday, January 11, 2010

PEREMPUAN SATU ANUGERAH...


1. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah s.a.w. akan hal tersebut, jawab Baginda s.a.w., "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia".

2. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya, maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Allah s.w..t. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1,000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1,000 kejahatan

3. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin, maka Allah s.w.t. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s.w.t.


4. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak, keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.

5. Apabila telah lahir anak lalu disusui, maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.

6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit,maka Allah s.w.t. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s.w.t.

7. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya, darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s.w.t. dan orang yang takutkan Allah s.w.t., akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.

8. Barangsiapa membawa hadiah, (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya, maka pahalanya seperti bersedekah). Hendakla h mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.

9. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama, maka Allah s.w.t. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10,000 tahun).

10. Perempuan apabila sembahyang lima waktu, puasa bulan Ramadhan,memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya, masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.

11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1,000 lelaki yang soleh.

12. Aisyah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w, siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s.a..w., "Suaminya". "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s.a.w, "Ibunya".

13. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.

14. Wanita yang taat akan suaminya, semua ikan-ikan di laut, burung di udara, malaikat di langit, matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.

15. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab.

16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.

17. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a.w) di dalam syurga.

18. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab, maka baginya syurga.

19. Daripada Aisyah r.a. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka."

Dicatat oleh umuaiman di 4:55 AM