Tuesday, June 29, 2010

KEMARAHAN AGAMA (1)

Bukanlah yang menjadi kemarahan agama itu kepada tubuh atau diri kebendaan dunia tetapi apa yang dimarahi itu ialah pengantungan hati dan nafsu engkau kepada permainan olok-olok kebendaan dan penipuan dunia hingga menyebabkan hati engkau berselaput dan terkatup dari menyedari Allah dan dari musyahadah Allah s.w.t. Dan dengan sebab itu lupa dan lalailah engkau daripada tanggungjawab sebagai hamba Allah Taala (ubudiyyah)yang hidup di muka bumi kurniaan Allah ini. samb......

Saturday, June 19, 2010

Bingkisan Istimewa untuk Saudariku Agar Bersegera Meninggalkan Nasyid “Islami” (2)


Kesimpulannya, Apakah Ada Nasyid Islami?

Tentang masalah ini, Syaikh Shalih Al-Fauzan berkata, "Penyebutan dengan nama ini sama sekali tidak benar. Itu merupakan penamaan baru. Di seluruh kitab para salaf ataupun pernyataan para ulama tidak ada nama nasyid Islami. Yang ada, bahwa orang-orang sufi menciptakan lagu-lagu yang dianggap sebagai agama, atau yang disebut dengan sebutan as-sama'."

Dari penjelasan Syaikh Shalih Al Fauzan di atas, jelaslah bahwa nasyid bukanlah ajaran Islam dan tidak boleh dinisbatkan kepada Islam. Seandainya nasyid merupakan bagian dari Islam, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para shahabat tentu akan berlomba-lomba mengamalkannya. Akan tetapi, adakah atsar yang menceritakan bahwa mereka radhiyallahu 'anhum mendendangkan nasyid?